Lookbook
BLOOMODE x THAO NHI LE

BLOOMODE x THAO NHI LE

𝐁𝐋𝐎𝐎𝐌𝐎𝐃𝐄 𝐗 𝐓𝐇𝐀𝐎 𝐍𝐇𝐈 𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐀𝐁𝐎𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍"Style is a way to say who you are" - Thời trang chính là một trong những cách thể hiện cá tính của mỗi người rõ nét nhất. Collection lần này là sự cộng hưởng...

Xem tiếp